برای بستن ESC را فشار دهید

معرفی انواع مقاومت و کاربردهای آن ها

مقاومت، قطعه ای الکتریکی است که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان میدهد. مقاومتها در صنایع برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردارند و بیشتر به منظور…

ادامه خواندن